Kingmaker

Sessie 9 februari

In het bos in de verzonken Citadel zijn 3 Direwolven en een
gigantische pad verslagen.

De Pad bleek de sleutel te zijn om aan de Citadel te ontsnappen. De Citadel zond daarop met een overweldigend gebulder de grond in, enkel een schilderij in zijn kielzog achterlatend.
Vervolgens is de groep terug naar de handelspost van Oleg gereisd, waar ze door Oleg en zijn vrouw zijn verwelkomt.

De Cleric bleek bij aankomst al richting het noorderlijke stadje Heldren gereisd te zijn.

Na wat schermutselingen met een Noble en zijn entourage is de helden ten oren gekomen dat een adellijke dame, Lady Argentea in Heldren ontvoerd is.

De wonden zijn na enkele dagen uitgerust te zijn in de handelspost geheeld en enkele hebben Oleg geholpen met de nodige reparaties aan de handelspost en enkele dagen is besloten om richting Heldren te reizen en daar de Cleric te zoeken en het mysterie van de verdwenen dame te ontrafelen.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.